پیچ و مهره آژاکس
021-55429480 | 09121933785

رزوه های ایزومتریک پیچ و مهره

   

رزوه های ایزومتریک ISO Metric و ANSI/ASME با پروفیل M از لحاظ شکل و پروفیل مشابه رزوه های یونیفاید می باشند. با استفاده از تلرانسهای این سیستم می توان حدود و انطباقات لازم برای سیستم ISO را طرح نمود. نوع نامگذاری این رزوه های پیچ و مهره بگونه ای است که بتواند تمامی اطلاعات مربوط به تلرانسهای رزوه را نشان دهد. در رزوه های یونیفاید نیز این حالت صادق بوده و از طریق نوع نامگذاری آنها می توان به اطلاعات مربوط به تلرانس آنها دسترسی پیدا کرد.

در سیستم نامگذاری ایزومتریک ابتدا قطر رزوه پیچ بر اساس میلیمتر آورده میشود. سپس چندین علامت قبل از آوردن گام رزوه آورده می شود. بعد از آن اطلاعات مربوط به ابعاد رزوه و تلرانس آورده میشوند که آنها نیز توسط خط تیره ای از هم جدا میشوند. دسته بندی تلرانسها توسط چندین عدد صورت می پذیرد. بدنبال این اعداد نیز حرفی می آید که نشانگر نوع تلرانس است. M10X1.5-6g نمونه ای از نامگذاری یک رزوه ایزومتریک معمولی می باشد. M10X1.5-6g-LH21 نمونه ای دیگر از نامگذاری برای رزوه های ایزومتریک پیچ و مهره می باشد که در آن علاوه بر نشان دادن اطلاعات مربوط به ابعاد تلرانس شماره سیستم اندازه گیری و چپ گرد بودن رزوه نیز تصریح شده است. برای رزوه های داخلی حرف نشان دهنده نوع تلرانس با حروف بزرگ و برای رزوه های خارجی با حروف کوچک نشان داده می شود. رزوه های داخلی دارای پنج دسته تلرانسی4،5،6،7 و 8 می باشند. دسته تلرانسی شماره 6 یکی از پرکاربرد ترین نوع دسته تلرانسی رزوه پیچ و مهره ها می باشد. شماره های کوچکتر نشان دهنده تلرانسهایی با انطباق سفت تر می باشند. برای رزوه های داخلی دو حرف G و H برای نشان دادن نوع تلرانس بکار می رود. حرف H نشان میدهد مینیمم اندازه رزوه داخلی کمتر از اندازه قطر پایه می باشد. این نوع تلرانسها برای استفاده عمومی ارجح تر می باشند. حرف G نشان می دهد مینیمم اندازه رزوه داخلی بیشتر از قطر گام بوده و در نتیجه باعث ایجاد لقی پیچ و مهره پس ار اتصال میگردد.

رزوه های خارجی دارای هفت دسته تلرانسی 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9 می باشند که مقدار تلرانس آنها نیز با بزرگتر شدن مقدار شماره افزایش می یابد. شماره 6 پر استفاده ترین دسته تلرانسی در رزوه های خارجی می باشد. برای رزوه های خارجی سه حرف h, g و e برای مشخص کردن نوع تلرانس به کار می رود که دو حرف اول کاربرد بیشتری دارند. حرف h نشان دهنده عدم وجود لقی و حرف g نشان دهنده وجود لقی کم و در نهایت حرف e نشان دهنده وجود لقی زیاد می باشد که البته در بیشتر موارد مورد استفاده قرار نمیگیرند. رزوه های متریک پیچ می توانند دو مرجع تلرانسی نیز داشته باشند. بطور مثال رزوه ای که بصورت 4g 6g نامگذاری شده است داراری دو دسته تلرانسی می باشد. در این حالت قطر گام رزوه با مرجع تلرانسی 4g و قطر بزرگ رزوه با مرجع تلرانسی 6g دسته بندی شده است. در اینگونه مواقع مرجع اول مربوط به قطر گام و مرجع دوم نیز به قطر بزرگ در رزوه های خارجی و قطر کوچک در رزوه های داخلی اشاره دارد.
رزوه های ایزومتریک پیچ و مهره
عرضه انواع پیچ و مهره شش گوش

عرضه انواع پیچ و مهره شش گوش
آژاکس تولید کننده انواع پیچ و مهره شش گوش

تولید کننده انواع استادبولت

تولید کننده انواع استادبولت
آژاکس تولید کننده انواع استادبولت

پیچ شش گوش کلاس 10.9 و 12.9

پیچ شش گوش کلاس 10.9 و 12.9
آژاکس تولید کننده انواع پیچ شش گوش کلاس 10.9 و 12.9

پیچ و مهره گالوانیزه

پیچ و مهره گالوانیزه
آژاکس تولید کننده انواع پیچ و مهره

  ابعاد پیچ
  مقالات مرتبط
  + دسته بندی و انواع مختلف پیچ

  + شکل های مختلف سر پیچ

  + پوشش های مختلف سطح پیچ

  + انتخاب مهره مناسب برای اتصال پیچ

  + رزوه های ایزومتریک پیچ و مهره

  + تاریخچه پیچ

  + تفاوت پیچ اسکرو و پیچ بولت

  + نحوه محاسبه قطر و طول پیچ ها

  فروش پیچ و مهره در اصفهان

  فروش پیچ و مهره در اهواز

  فروش پیچ و مهره در تبریز

  فروش پیچ و مهره در مشهد

  ajaxbolt.com
  پیچ و مهره آژاکس
  تولید کننده و عمده فروش
  پیچ شش گوش، استادبولت و آلن
  پیچ و مهره نانوتجارت
  TEL : 09125030071
  FAX : 02155401754
  EMAIL : sales [at] ajaxbolt [dot] com