پیچ و مهره آژاکس
021-55429480 | 09121933785

محاسبه استحکام کششی پیچ و مهره ها

همانطور که قبلا توضیح داده شد پیچ و مهره ها قبل از شکست تحت کشش دچار کشیدگی میشوند که میزان استحکام کششی آنها طبق اعداد مشخص شده روی سطح انها محاسبه شد. بطوریکه عدد اول از کلاس پیچ ضدبدر 10 میزان بار بر حسب کیلوگرم است که هر میلیمتر مربع پیچ میتواند تحمل کند. بر این مبنا به سادگی میتوان بار تحمل شده توسط پیچ و مهره ها را بر حسب کلاس و یا گرید و قطر جان پیچ محاسبه کرد.
باید دقت داشت قطر اسمی پیچ از روی رزوه ها محاسبه میگردد حال انکه در محاسبات استحکام کششی پیچ و مهره آنچه مورد استفاده قرار میگیرد قطر جان پیچ است. برای درک بهتر مطلب پیج 8.8 با قطر 5 میلیمتر را در نظر میگیریم. طبق استاندارد هر میلیمتر مربع از این پیچ باید 10*8 یعنی 80 کیلوگرم را تحمل نماید. مساحت مقطع پیچ از رابطه
A=D^2*3.14/4
یعنی قطر پیچ به توان 2 ضربدر 3.14 معروف به عدد پی و در نهایت تقسیم بر 4 که معرف مساحت سطح دایره پیچ است.
در این رابطه قطر پیچ 5 میلیمتر را وارد میکنیم و داریم:
A=5^2*3.14/4=19.625 بر این مبنا می بایست استحکام کششی پیچ ما باشد:
19.625*80=1570 kg اما همانطور که گفته شد آنچه در محاسبات وارد میشود قطر جان پیچ است در حالیکه قطر اسمی پیچ از روی رزوه ها محاسبه میگردد. بطور استاندارد ارتفاع رزوه ها 0.7 میلیمتر می باشد و بدین ترتیب برای پیچی با قطر اسمی 5 میلیمتر قطر جان پیچ خواهد بود:
5-0.7-0.7=3.6 mm
قطر جان پیچ
حال با در نظر گرفتن قطر جان پیچ و معادلات ریاضی قید شده در پیچ داریم: A=3.6^2*3.14/4=10.1736 و از آنجایی که هر میلیمتر مربع پیچ باری برابر 80 کیلوگرم را تحمل میکند میزان استحکام کششی پیچ و مهره ما در نهایت برابر خواهد بود با 813.88 کیلوگرم.
در زیر جداول محابات بار پیچ و مهره ها بر مبنایی که قید شده آورده شده است

SIZE Grade 8.8 Grade 9.8 Grade 10.9 Grade 12.9
M5 815 KG 923 KG 1180 KG 1380 KG
M6 1160 KG 1310 KG 1670 KG 1950 KG
M8 2120 KG 2380 KG 3040 KG 3550 KG
M10 3370 KG 3770 KG 4810 KG 5630 KG
M12 4890 KG 5480 KG 7000 KG 8180 KG
M16 9100 KG 10200 KG 13000 KG 15200 KG
M20 14700 KG NA 20300 KG 23800 KG
M24 21200 KG NA 29300 KG 34200 KG
M30 33700 KG NA 46600 KG 54400 KG

عرضه انواع پیچ و مهره شش گوش

عرضه انواع پیچ و مهره شش گوش
آژاکس تولید کننده انواع پیچ و مهره شش گوش

تولید کننده انواع استادبولت

تولید کننده انواع استادبولت
آژاکس تولید کننده انواع استادبولت

پیچ شش گوش کلاس 10.9 و 12.9

پیچ شش گوش کلاس 10.9 و 12.9
آژاکس تولید کننده انواع پیچ شش گوش کلاس 10.9 و 12.9

پیچ و مهره گالوانیزه

پیچ و مهره گالوانیزه
آژاکس تولید کننده انواع پیچ و مهره

  ابعاد پیچ
  مقالات مرتبط
  + دسته بندی و انواع مختلف پیچ

  + شکل های مختلف سر پیچ

  + پوشش های مختلف سطح پیچ

  + انتخاب مهره مناسب برای اتصال پیچ

  + رزوه های ایزومتریک پیچ و مهره

  + تاریخچه پیچ

  + تفاوت پیچ اسکرو و پیچ بولت

  + نحوه محاسبه قطر و طول پیچ ها

  فروش پیچ و مهره در اصفهان

  فروش پیچ و مهره در اهواز

  فروش پیچ و مهره در تبریز

  فروش پیچ و مهره در مشهد

  ajaxbolt.com
  پیچ و مهره آژاکس
  تولید کننده و عمده فروش
  پیچ شش گوش، استادبولت و آلن
  پیچ و مهره نانوتجارت
  TEL : 09125030071
  FAX : 02155401754
  EMAIL : sales [at] ajaxbolt [dot] com