پیچ و مهره آژاکس
021-55429480 | 09121933785

بستن پیچ و مهره

علاوه بر میزان محکم کردن پیچ و مهره ها که معمولا توسط ترک متر انجام میگیرد گاهی این سوال مطرح است که در بستن پیچ مناسبتر آن اسک که مهره ثابت شده و پیچ در گردش بسته شود و یا بالعکس ؟

پاسخ به این سوال تنها بصورت عملی و محاسبات تنش حاصله از هر دو روش امکان پذیر است.

آزمایشات انجام شده بر روی نمونه های متعدد بالغ بر شش نمونه پیچ شش گوش گرید گرید 5 و 8 و آزمایش و محاسبات تنش حاصله بر پیچ و مهره ها نشان میدهد با در نظر گرفتن 5 درصد تلورانس و خطا در واقع ثابت نگه داشتن پیچ و یا مهره تاثیری در تنش ایجاد شده و کارایی پیچ ندارد.

بستن پیچ و مهره
پیچ و مهره گالوانیزه

پیچ و مهره گالوانیزه
پیچ و مهره آژاکس عرضه کننده انواع پیچ و مهره

پیچ و مهره تیتانیوم

پیچ و مهره تیتانیوم
عرضه انواع پیچ و مهره استنلس و تیتانیوم

پیچ و مهره گالوانیزه

پیچ و مهره گالوانیزه
هرضه انواع پیچ و مهره گالوانیزه سرد و گرم

  ابعاد پیچ
  مقالات مرتبط
  + جنس و متریال پیچ و مهره ها

  + بستن پیچ و مهره

  + پیچ و مهره گالوانیزه گرم

  + پیچ و مهره با پوشش داکرومات

  + نحوه تولید پیچ و مهره همراه با ویدیو

  ajaxbolt.com
  پیچ و مهره آژاکس
  تولید کننده و عمده فروش
  پیچ شش گوش، استادبولت و آلن
  پیچ و مهره نانوتجارت
  TEL : 09125030071
  FAX : 02155401754
  EMAIL : sales [at] ajaxbolt [dot] com