پیچ و مهره آژاکس
021-55429480 | 09121933785

گشتاور مورد نیاز جهت اتصال انکر بولت

گشتاور مورد نیاز جهت اتصال انکر بولت ها بیش از هر چیز دیگری تابع سایز یا قطر پیچ انکر بولت می باشد. با توجه به اینکه سایز انکر بولت ها معمولا در دستگاه اینچی آمریکایی مشخص می گردد جداول گشتاور اتصال آنها نیز از فوت-پوند برای استاندارد گشتاور اتصالی استفاده می کند.


انکر بولت


سایز انکر بولت inگشتاور اتصال ft-lb
1/48.00
3/825.00
1/255.00
5/890.00
3/4175.0
7/8250.0
1300.0

گشتاور مورد نیاز جهت اتصال انکر بولت
تولید انکربولت

تولید انکربولت
آژاکس تولید کننده انواع انکر بولت

انکربولت گالوانیزه

انکربولت گالوانیزه
عرضه انکربولت خود رنگ و گالوانیزه

  ابعاد پیچ
  مقالات مرتبط
  + گشتاور مورد نیاز جهت اتصال انکر بولت

  ajaxbolt.com
  پیچ و مهره آژاکس
  تولید کننده و عمده فروش
  پیچ شش گوش، استادبولت و آلن
  پیچ و مهره نانوتجارت
  TEL : 09125030071
  FAX : 02155401754
  EMAIL : sales [at] ajaxbolt [dot] com