پیچ و مهره آژاکس
021-55429480 | 09121933785

پیچ و مهره گالوانیزه گرم

پروسه گالوانیزه گرم برای پیچ و مهره ها شامل سه مرحله اصلی است
1- عملیات آماده سازی سطحی
2- گالوانیزه کردن
3- بازرسی

اولین مرحله یعنی آماده سازی سطحی مهمترین مرحله در پروسه گالوانیزه کردن پیچ و مهره هاست چرا که روی با سطح روغنی و کثیف فلز واکنشی نشان نمیدهد و قسمتهایی از سطح پیچ و مهره که خوب آماده سازی نشده باشند به هیچ وجه گالوانیزه نشده و مستعد زنگ زدگی و خوردگی خواهند بود. این سطوح پس از خارج شدن پیچ و مهره از داخل حمام روی به راحتی قابل مشاده هستند.

برای آماده سازی سطح پیچ و مهره ها معمولا از حمام های اسید رقیق، محلولهای الکلی و غیره استفاده میشود. این در حالی است که برخی چسبنده ها مثل قیر و برخی از رنگها از این طرق پاک نشده و نیاز به راه حلهای فیزیکی مثل سند بلاست دارند.
در مرحله آماده سازی سطحی پیچ و مهره معمولا از اسید سولفوریک رقیق و گرم و گاهی استید کلریک استفاده شده که این عملیات زنگ زدگی های احتمالی سطحی را نیز از بین میبرد.

آخرین مرحله از آماده سازی سطحی استفاده از محلول کلرید آمونیوم زنک دار به دو منظور است. یکی پاک کردن نهایی چسبنده های احتمالی و دیگری ایجاد یک لعاب بر روی سطح فلز قبل از انجام عملیات حمام.

در مرحله روی دهی در پروسه گالوانیزه گرم پیچ و مهره بصورت کامل در زینک روی مذاب تحت دمای 450 درجه سانتی گراد قرار میگیرند که محلول مذاب باید دارای 98 درصد روی خالص طبق استاندارد قرار گیرند. در طی فرایند روی مذاب با آهن واکنش شیمیایی داده و سطح پیچ و مهره با لایه مقاومی از روی پوشانده میشود. پس از خروج پیچ و مهره از حمام روی مذاب روی مازاد از طریق آبکش ، ویبراتور و گاهی عملیات سانتریفیوژ جدا میشود.

واکنش های متلورژیکالی آهن و روی در خارج حمام نیز مادامی که دما نزدیک دمای حمام است ادامه پیدا میکنند.

پیچ و مهره گالوانیزه گرم
پیچ و مهره گالوانیزه

پیچ و مهره گالوانیزه
پیچ و مهره آژاکس عرضه کننده انواع پیچ و مهره

پیچ و مهره تیتانیوم

پیچ و مهره تیتانیوم
عرضه انواع پیچ و مهره استنلس و تیتانیوم

پیچ و مهره گالوانیزه

پیچ و مهره گالوانیزه
هرضه انواع پیچ و مهره گالوانیزه سرد و گرم

  ابعاد پیچ
  مقالات مرتبط
  + جنس و متریال پیچ و مهره ها

  + بستن پیچ و مهره

  + پیچ و مهره گالوانیزه گرم

  + پیچ و مهره با پوشش داکرومات

  + نحوه تولید پیچ و مهره همراه با ویدیو

  ajaxbolt.com
  پیچ و مهره آژاکس
  تولید کننده و عمده فروش
  پیچ شش گوش، استادبولت و آلن
  پیچ و مهره نانوتجارت
  TEL : 09125030071
  FAX : 02155401754
  EMAIL : sales [at] ajaxbolt [dot] com